Email: info@lamlogistics.com Giờ làm việc: 7:00 - 18:00

Dịch vụ phụ trợ khác (Xếp dỡ/Tem nhãn/Đóng gói..)

Dịch vụ phụ trợ khác: đóng gói, xếp dỡ, tem nhãn

Bạn không cần lo lắng về khâu bốc xếp, xếp dỡ, đóng gói hàng hóa trước và sau khi vận chuyển nhé vì LAM LOGISTICS sẽ lo hết, chỉ cần bạn chuẩn bị hàng hóa sẵn thôi!

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0968 72 20 20

Email: sales001@lamlogistics.com

              cus102@lamlogistics.com

 

Gọi điện SMS Chỉ đường